KHS export slouží k zaslání vybraných informací krajským hygienickým stanicím. Formát tohoto exportu byl navržen ve spolupráci s nimi. 

Základní informace

Export KHS lze provést dvěma způsoby

  • Export všech záznamů z celé laboratoře (Menu ExportyExport pro hygienické stanice)
  • Export pouze vybraných záznamů dle zadaného filtru (Okno laboratoře → tlačítko Export KHS)


Obrázek s popisem exportu

  • No labels