Pro další informace o systému Clindata můžete kontaktovat:

Branislav Šiška branislav.siska@upol.cz

Petr Pavliš petr.pavlis@upol.cz