Export probíhá v záložce Exporty -> Průvodce exportem.

Průvodce exportem

Uživatel si vybere svou laboratoř a klikne na tlačítko Další.


Dále si vybere pacienty, které chce exportovat a klikne na tlačítko Další.


Při nezatrhnutí se exportují všichni pacienti, co zpravidla trvá delší dobu než export jednotlivých pacientů. V posledním kroku zaškrtne seznam parametrů, které chce exportovat a tlačítko Start exportu.


Ukázka výstupního souboru

Ukázka exportovaného excel souboru níže. Jednotlivé obrázky na sebe navazují a veškeré informace o pacientovi jsou zobrazeny v jednom řádku.

  • No labels