Systém CovIT je databázový systém pro elektronickou správu laboratorních vzorků testovaných na přítomnost viru SARS-CoV-2. Je založen na léty prověřeném systému na správu klinických dat ClinData.


CovIT může sloužit jako plnohodnotná náhrada laboratorního informačního manažerského systému LIMS, nebo jako systém na reporting do institucí krajské hygienické stanice KHS, Informačního systému infekčních nemocí ISIN a COVID-FORMS-APP (CFA). CFA je manažerský nástroj pro monitorování kapacity a laboratorního testování v rámci chytré karantény. Systém je provozovaný Armádou České republiky.

Systém CovIT má vlastní výsledkový portál umožňující vydávat digitálně podepsané potvrzení o vyšetření na SARS-COV-2 se zabezpečeným přístupem. 

Systém běží na adrese https://covit.imtm.cz


System CovIT obsahuje:

 •  funkce umožňující import dat v elektronické podobě
  • elektronická žádanka UZIS
  • importní skripty txt/csv
  • načtení dat z NIS pomocí dávek ve formátu DASTA
  • načtení vzorku pomocí čárového kódu
 • funkce pro přehlednou správu vzorků v laboratoři
  • vyhledávání
  • filtrování dle libovolného parametru
  • editace záznamů
 • funkce pro reportování a exporty dat
  • odesílání SMS s výsledky indikujícím lékařům a testovaným lidem
  • exporty pro KHS ve formě xlsx
  • exporty do ISIN ve formátu DASTA
  • exporty do NIS, LIMS ve formátu DASTA
  • plně automatické exporty do COVID-FORM-APPS
  • uživatelsky definované xlsx exporty
  • tisk štítku s čárovým kódem na zkumavky
 • uživatelský portál pro vyzvedávání výsledků
  • lidé si mohou vyzvednout elektronickou podobu (html, pdf) výsledku testu
  • existuje rovněž možnost tisku výsledkového protokolu
  • digitálně podepsané potvrzení o vyšetření na SARS-COV-2
  • možnost samo trasování usnadňuje práci hygienickým stanicím s dohledáváním kontaktů
 • propracovaný systém pro řízení přístupů
  • přístup ke každé funkci systému CovIT lze řídit přidělenými právy
  • přístup ke každé položce v databázi lze kontrolovat
  • data jednotlivých laboratoří jsou oddělena, každý vidí jen svá data
 • kompletní historii změn ve všech formulářích
 • kompletní auditování, existuje protokol o všech přístupech a zobrazených osobních datech (vyhovuje požadavkům GDPR)
 • možnost importu a aktualizace dat přes REST API


 • No labels