Manuál slouží pro uživatele systému Clindata s přidělenou rolí DATAMANGER. Pro přístup do systému kontaktujte prosím koordinátora klinické studie, případně správce systému Clindata.


  • No labels