Po vytvoření studie je možná úprava formulářů v záložce CRF templates (1). Formulář lze importovat z formatovaného souboru word (2), příklad formuláře je dostupný po kliknutí na otazník. Ruční vytvoření formuláře je možné přes tlačítko New CRF (3), přiřazení již existujícího formuláře přes Add CRF (4). Pro vytvořené formuláře lze omezit jeho podmínky zobrazení (5), editovat vytvořený formulář (6), nebo formulář smazat (7).


Po rozkliknutí úpravy formuláře se zobrazí nová obrazovka s parametry vybraného formuláře. Nový parametr lze přidat pomocí tlačítka Item (1). Pro seskupení parametrů do skupiny vytvořte vertikální nebo horizontální skupinu přes New group (2). Podmínky zobrazení parametru lze nastavit přes (3), kopii vybraného parametru přes (4) a smazání přes (5). Podmínky viditelnosti sekce lze nastavit přes (6), další nastavení vybrané sekce (7). Přidání nové sekce (8), zobrazení historie formuláře (9), zobrazení vytvořeného formuláře bez uložení (10), uložení změn formuláře (11).

Po dvojkliku na zvolený parametr se zobrazí tabulka s možností úpravy parametru. Výběr typu parametru je možný z listu (12). V záložce Label (13) a Input lze nastavit polohu a vlastnosti parametru. Název parametru (14), odsazení názvu parametru (15) a nastavení šířky parametru (16).
V záložce Input (17) lze nastavit vlastnosti parametru pro zadávání hodnoty. Povinnost vyplnit vybraný parametr (18), nastavit parametr pouze pro prohlížení (19), odsazení pole pro hodnotu parametru (20), šířka pole (21), nastavení výchozí hodnoty parametru. V záložce Calculate (23) je dále možné definovat vzorec pro automatický výpočet parametru. Pomocí Add variable (24) lze přidat již zadané parametry a konstanty. Definice a výběr parametrů výpočtu je možný v (25) a (26). Vzorec pro výpočet se zadává v (27), výsledek lze zaokrouhlit na definovaný počet míst (28). V záložce Mask (29) lze pomocí regulárního výrazu nastavit akceptovatelné hodnoty parametru (30). Hodnoty mimo zadanou masku budou ve formuláři označeny červenou barvou.