04.1. Import žádanky UZIS

04.2. Import záznamů dávkou txt/csv

04.3. Nový záznam

04.4. Vytvoření žádanky ÚZIS

04.5 Import načtením štítku ze zkumavky

04.6 Vložení informace o variantě viru


  • No labels